Բրդերի լվացում

Անվանում Քանակ Գին + Նոր մթել
40 Վերմակ 1 տեղ (մինչև 1,5 մ) 5500 դրամ 3500 դրամ
40 Վերմակ 1,5 տեղ ( 1,5 մ - 1,8 մ) 7500 դրամ 4000 դրամ
41 Վերմակ 2 տեղ (1,8 մ -ից ավել) 9000 դրամ 4500 դրամ
42 Դոշակ 1 տեղ (մինչև 1 մ) 4500 դրամ 2500 դրամ
42 Դոշակ 1,5 տեղ ( 1 մ - 1,5 մ) 6500 դրամ 3500 դրամ
43 Դոշակ 2 տեղ (1,6 մ -ից ավել) 8500 դրամ 4500 դրամ
Creation of websites Masterweb LLC
© 2019 Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են